Nederlanders weten weinig van pensioenen, maar een ruime meerderheid maakt zich wel zorgen over het Nederlandse pensioenstelsel. 

Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft laten verrichten. 

Ook wil een meerderheid meer keuzemogelijkheden als het om hun eigen pensioen gaat. Over de vraag of het pensioensysteem moet veranderen, bestaat verdeeldheid.

Volgens het onderzoek vindt slechts 28 procent van de Nederlanders dat hij een goede kennis heeft van pensioenen. Wel maakt 69 procent zich zorgen over de toekomst van het stelsel. Vooral mensen met lage inkomens vrezen dat hun pensioeninkomen niet voldoende is om van te leven zoals ze willen.

De meeste mensen willen meer kunnen kiezen als het om hun pensioen gaat. Zo wil 73 procent zelf kunnen bepalen wanneer een uitkering begint en rond de 60 procent wil zeggenschap over beleggingsrisico's en premiehoogte.

Een krappe meerderheid (53 procent) geeft de voorkeur aan een collectieve pensioenregeling. Ook wil bijna de helft kunnen kiezen voor een pensioenfonds of -verzekeraar.

Dialoog

Klijnsma geeft vrijdag het startschot voor de nationale pensioendialoog, met discussies in het hele land. De uitkomsten zal ze verwerken in een notitie die komend voorjaar naar de Tweede Kamer gaat.

Om de pensioendialoog te kunnen voeren gaat vrijdag de website denationalepensioendialoog.nl online. Verder zijn er van september tot december discussiebijeenkomsten in het land.

De pensioendiscussie van Klijnsma gaat over de wat langere termijn. Ze staat los van veranderingen die dit kabinet komend jaar wil aanbrengen op pensioengebied. Het parlement is al akkoord gegaan met een verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw.

Binnenkort wordt een wetsvoorstel behandeld om de spelregels voor pensioenfondsen te veranderen. Dat moet zorgen voor een eerlijker verdeling van de risico's tussen jong en oud. Vanuit de pensioenwereld is daar veel kritiek op.

De vakcentrale FNV heeft vrijdag haar 1,1 miljoen leden opgeroepen deel te nemen aan de pensioendialoog. ''Die kan alleen slagen als iedereen meedoet'', zegt FNV-bestuurder Gijs van Dijk. De FNV is overigens ook kritisch over de nieuwe pensioenspelregels van Klijnsma.

Wat betekent het pensioenplan voor u?