Nadelig effect verkoop corporatiewoningen beperkt

Het aandeel van de verkoop van corporatiewoningen in het totale aantal woningverkopen is fors toegenomen. Het nadelige effect op de prijzen van reguliere koopwoningen blijkt beperkt.

Dat blijkt uit onderzoek van Amsterdam School of Real Estate (ASRE) in opdracht van de Nederlandsche Vereniging van Makelaars (NVM).

Hoewel het aantal verkochte corporatiewoningen vrij stabiel is gebleven tussen 2007 en 2012, is het aandeel wel gestegen van 7 naar 12 procent vanwege het verminderde totale aantal woningverkopen.

In bijna vier op de tien gevallen zet een woningcorporatie het aanbod met korting in de markt, in de helft van de gevallen bedraagt deze korting 21 tot 30 procent. Daardoor vreesde de NVM voor "marktbederf", aangezien particuliere woningeigenaren hier nadeel van zouden kunnen ondervinden.

Verkoopprijs

Uit het onderzoek blijkt dat deze woningeigenaren inderdaad een iets lagere verkoopprijs realiseren, gemiddeld ligt de transactieprijs 3.373 euro lager. De uitkomst hangt erg af welke gemeente bekeken wordt en welk prijssegment.

Vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant worden relatief veel corporatiewoningen met korting in de markt gezet.

"Verkopers van reguliere woningen krijgen gemiddeld 0,9 procent minder als in de buurt de eerste corporatieverkoop plaatsheeft, en slechts 0,4 procent voor elke aanvullende corporatieverkoop", aldus onderzoeker en hoogleraar Johan Conijn.

Woningmarkt

Het effect is volgens de onderzoekers te klein om te spreken van een negatieve invloed op het functioneren van de woningmarkt. Van marktbederf kan dan ook niet worden gesproken.

ASRE stelt dat aanvullend onderzoek nodig is om een completer beeld te schetsen van het effect van de verkoop van corporatiewoningen.

De NVM noemt de verkoop van corporatiewoningen een goede zaak, maar waarschuwt wel dat het aanbod geleidelijk en niet te goedkoop in de markt gezet dient te worden.

Vijf dingen die u moet weten over het kopen van een huis

Lees meer over:
Tip de redactie