Verzekeraars mogen letselschadevergoedingen voor jonge vrouwen niet anders berekenen dan voor jonge mannen. Dat is namelijk discriminatie. 

Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht geoordeeld in een uitspraak over zo’n kwestie.

In die kwestie liep een vrouw als kind verlamming en blijvende hersenbeschadiging op na een ongeluk. Verzekeraar Reaal ging er bij de schadeberekening vanuit dat de vrouw kinderen zou krijgen, vanaf haar 27e tot haar 37e niet zou werken en daarna parttime zou werken, wat tot een flink lager schadebedrag leidt.

Bij mannen zouden die uitgangspunten niet gebruikt worden. Het college roept verzekeraars op mannen en vrouwen hierin gelijk te behandelen.

Verboden 

Begin dit jaar oordeelde de rechtbank in Den Haag in deze zaak dat het redelijk is te veronderstellen dat de vrouw kinderen zou krijgen en tien jaar niet zou werken. 

Uit eerder onderzoek naar zulke kwesties door het College blijkt echter dat dat bij mannen niet wordt aangenomen, terwijl ook mannen kinderen kunnen 'krijgen' en minder kunnen gaan werken.

Dit ''onderscheid op grond van geslacht'' is aan te merken als discriminatie en dus in Nederland verboden. Met dat oordeel kunnen de ouders van de jonge vrouw weer naar de rechter stappen in de zaak over het schadebedrag.