De rechtbank in Amsterdam bepaalde deze week dat nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en nabestaandenuitkeringen die naar Marokko worden overgemaakt even hoog moeten blijven als bestaande uitkeringen. 

Dit meldt de Volkskrant vrijdag.

Voor minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zou dit een tegenvaller betekenen van 100 miljoen euro.

Het verlagen van de uitkeringen was gebaseerd op het Woonlandbeginsel. De wet ging in op 1 juli 2012.

Volgens het Woonlandbeginsel moeten uitkeringen naar een ander land aangepast worden aan de lokale kosten van het levensonderhoud.

De wet ging meteen in voor nieuwe uitkeringen. Lopende uitkeringen zouden stapsgewijs worden verlaagd.

Eerder oordeelden rechters al dat het verlagen van lopende uitkeringen tegen internationale verdragen inging.

Sociale Zaken zou volgens de krant overwegen in hoger beroep te gaan, maar juristen denken dat dat zinloos is.