Vorig jaar zijn opnieuw minder mensen in de schuldsanering beland dan het jaar ervoor: 12.350, ruim 1.400 minder dan in 2012.

Ook zijn er minder aanvragen gedaan om in deze wettelijke regeling (Wsnp) te komen, waarmee mensen maximaal drie jaar lang een streng saneringstraject doorlopen om uit de schulden te raken. Het gaat om 17.500 aanvragen, 9 procent minder dan in 2012. Ongeveer een vijfde ervan wordt afgewezen.

Dat blijkt uit een overzicht dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De daling is onder meer te danken aan het feit dat enkele procedures uit de regeling beter worden benut.

Het gaat om een voorlopige voorziening, een moratorium of een dwangakkoord waardoor de schuldenaar even iets meer lucht krijgt om de situatie op te lossen. Daardoor kunnen schuldenkwesties alsnog minnelijk - buiten de rechter om - worden geschikt. De dalende trend was al in 2012 zichtbaar nadat er sinds 2008 sprake was van een stijging.

Doel van de Wsnp is dat mensen met problematische schulden die niet minnelijk zijn op te lossen, na enige jaren weer met een schone lei kunnen beginnen. Volgens Teeven pakt de regeling positief uit: bij 75 procent van de gevallen werd de doelstelling in 2013 bereikt.

Van degenen die een beroep doen op de regeling, gaat het ongeveer in driekwart om particulieren en de rest zijn (ex-) ondernemers. Bij beide groepen gaat het veelal om een terugval in inkomen. Bij particulieren gaat ook om schulden die zijn ontstaan doordat ze te veel hebben uitgegeven, en echtscheiding.