De achterstand in de cao-onderhandelingen loopt op. Het aantal cao's dat tot en met juli is afgesloten loopt ver achter bij het gebruikelijke aantal.

Dit meldt werkgeversvereniging AWVN. 

Tot nu toe zijn er dit jaar 212 akkoorden gesloten. Normaliter ligt dit op driehonderd. In totaal moeten er dit jaar bijna vijfhonderd cao’s worden vernieuwd.

In juli werden 23 nieuwe akkoorden afgesloten. Volgens de AWVN worden er normaliter in de zomermaand veertig akkoorden bereikt.  In 2013 waren het er 36.

De AWVN  noemt het achterblijven van het aantal nieuwe cao’s teleurstellend. “De trend is niet zo gunstig. Dit zegt iets over de verhoudingen tussen de partijen”, aldus organisatie tegenover NU.nl. “Als je een bedrijf succesvol wil maken moeten de arbeidsvoorwaarden op orde zijn.”

Koopkracht

Het achterblijven van het aantal cao’s komt vooral door onenigheid over de loonstijging. Volgens het AWVN hoeft het loon niet veel omhoog. De werkgeversvereniging beroept zich op de voorspelling van het Centraal Planbureau dat de koopkracht zal gaan stijgen door het overheidsbeleid en de lage inflatie.

In de cao’s die werden afgesproken in juli steeg het loon gemiddeld 1,65 procent. Een maand eerder lag dit gemiddelde nog op 1,86 procent.

Overheid

Volgens de AWVN wordt deze daling veroorzaakt doordat in juli vooral cao’s tot stand kwamen in overheidsgerelateerde sectoren en in de dienstverlening.

“Sinds ongeveer twee jaar blijven de loonafspraken in dergelijke op het binnenland georiënteerde sectoren achter bij die in exportgerichte, industriële sectoren.  In mei en juni kwamen juist veel industrie-cao’s tot stand.”

AWVN is als adviseur betrokken bij het merendeel van alle negenhonderd Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

FNV

FNV zegt in een reactie dat het achterblijven van het aantal gesloten cao-akkoorden te wijten is aan diverse oorzaken. "Één daarvan is het feit dat werkgevers de cao’s proberen af te romen en te versoberen", aldus de vakbond. 

"Die trend is al enkele jarenaan de gang en heeft er voor gezorgd dat de loonontwikkeling de laatste vier jaar onder het inflatieniveau is gebleven. Het is nu tijd om dat te repareren."

Volgens de FNV zijn veel mensen er tijdens de crisis op achteruit gegaan doordat de werkgevers hen vroegen in te leveren op arbeidsvoorwaarden." Nu het beter gaat met de economie is er ook weer ruimte voor koopkrachtherstel en daarom vragen we 3 procent loonsverhoging."