Diverse fiscale voordelen voor huiseigenaren lopen dit jaar af. Of ze verlengd worden, is zeer de vraag nu de woningmarkt en de economie weer lijkt aan te trekken.

Het verbouwen van een woning ouder dan twee jaar valt tot 1 januari onder het lage btw-tarief.

Ook aanleg en onderhoud van een tuin valt onder het 6 procenttarief evenals de arbeidskosten van op maat gemaakte goederen die onderdeel gaan uitmaken van de woningen, mist de woning langer dan twee jaar geleden gebouwd is.

Een ander fiscaal voordeel dat eind van het jaar verdwijnt, is tot 100.000 euro belastingvrij schenken. Dit voordeel geldt alleen indien het geld gebruikt wordt voor het kopen of verbeteren van een eigen woning, aflossen van hypotheek of restschuld verkochte woning of de afkoop van de erfpachtcanon.

Eind van het jaar

Om te profiteren van deze fiscale voordelen is het van belang niet te wachten tot het kerstdiner. “Een schenking voor een aflossing moet daadwerkelijk zijn afgelost voor het eind van het jaar”, aldus Bram van Eijndthoven, hoofd van het ING fiscaal bureau.

“En wie verbouwingswerkzaamheden tegen een laag btw-tarief wil laten uitvoeren, moet bedenken dat de werkzaamheden voor het eind van het jaar moeten zijn afgerond.”

Verhuisregeling

De tijdelijke verruimde verhuisregeling en verhuurregelingen zijn al drie keer verlengd, maar veranderen per 1 januari. Een huiseigenaar met een woning in aanbouw of leegstaande woning kan hypotheekrenteaftrek krijgen voor drie jaar na het kalenderjaar waarin de situatie is ontstaan. Vanaf 1 januari wordt die termijn een jaar korter.

De verhuurregeling, die ook al drie keer verlengd is, vervalt per 1 januari.