Het vermogen van de vijf grootste pensioenfondsen is sinds eind 2008 met 295 miljard euro gegroeid naar ruim 600 miljard euro aan het einde van het tweede kwartaal van 2014.

Dat meldt pensioenuitvoerder APG die het pensioenvermogen van ABP, Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBouw) en Pensioenfonds van de Metalelektro (PME) onder de loep nam.

Het pensioenvermogen daalde in 2008 met 75 miljard euro als gevolg van de crisis. Inmiddels hebben de pensioenfondsen dat verlies meer dan goedgemaakt met een vermogen van ruim 600 miljard euro, ver boven de stand van 2007.

De vijf grote pensioenfondsen hebben tussen 2009 en 2014 ruim 250 miljard euro aan rendement op beleggingen behaald. Daarnaast is de inleg van premies hoger dan wat er aan pensioenuitkeringen uitgaat.

Dekkingsgraad

Desondanks staan veel grote pensioenfondsen net boven de vereiste dekkingsgraad van circa 105 procent. Dat komt doordat de verplichtingen, de pensioenen die moeten worden uitgekeerd, van pensioenfondsen ook stijgen. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen in de toekomst kunnen voldoen.

Vorige week werd bekend dat de dekkingsgraden van de vijf grote pensioenfondsen licht zijn gestegen met dank aan de beleggingsresultaten. De aanhoudend dalende rente vormt wel een bedreiging voor de dekkingsgraad, mogelijk zullen deze dalen in het derde kwartaal.

Het vermogen van de totale pensioensector wordt naar verwachting in september bekendgemaakt.

Dekkingsgraden pensioenfondsen stijgen licht | Bouw ik genoeg pensioen op?