Het koopkrachtverlies van gepensioneerden kan vanwege aangekondigde hervormingen bijna niet meer worden goedgemaakt.

Het herstellen van die koopkracht is moeilijker dan eerder werd gedacht. Dat zegt pensioenexpert Dennis van Ek van adviesbureau Mercer dinsdag tegen het Financieele Dagblad (FD).

Gepensioneerden zijn er sinds het uitbreken van de kredietcrisis op achteruit gegaan door misgelopen inflatiecorrecties en pensioenkortingen. De koopkracht van mensen met een aanvullend pensioen, zou in de afgelopen jaren met 10 procent zijn afgenomen. 

Door de nieuwe pensioenregels die het kabinet vorige week heeft aangekondigd, krijgen gepensioneerden minder snel een inflatiecorrectie. Zo'n inflatiecorrectie wordt indexatie genoemd.

Indexeren

Pensioenfondsen mogen hun pensioenen pas gedeeltelijk indexeren bij een dekkingsgraad van 110 procent. En de pensioenen mogen volledig met de inflatie meestijgen als het fonds een dekkingsgraad van 130 procent of hoger heeft.

Voorheen lagen die percentages op respectievelijk 105 procent en 121 procent en hoger.

Strenger

De regels voor het herstellen van kortingen en gemiste indexaties uit het verleden zijn volgens Van Ek nog strenger. 

Pas als een fonds een dekkingsgraad van 130 procent of hoger heeft, mag een fonds koopkrachtverlies uit het verleden repareren. En de ruimte die ze daarvoor hebben, is beperkt.

"Fondsen mogen jaarlijks slechts een tiende van de ruimte die ze boven de 130 procent hebben, gebruiken voor reparatie van koopkracht", zegt Van Ek tegen het FD.

Dekkingsgraad

Op dit moment ligt de gemiddelde dekkingsgraad op 112 procent. De fondsen zijn dus nog ver van die mogelijkheid verwijderd.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen met hun vermogen in de toekomst aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

'Pensioenregels zorgen voor meer rust' | Bouw ik genoeg pensioen op?