Nieuwe wetten en regels gaan vaak aan het begin van het jaar of per 1 juli in. Ook dit jaar verandert er deze maand weer het nodige voor uw portemonnee.

Bellen, sms'en en internetten op het vakantieadres binnen de Europese Unie wordt opnieuw goedkoper. De Europese Unie verlaagt sinds 2009 elk jaar de tarieven die providers maximaal mogen vragen.

Bellen in het buitenland kost per 1 juli 2014 maximaal 19 eurocent per minuut, exclusief btw. Vorig jaar was dat nog 24 eurocent. Gebeld worden mag nu niet meer dan 5 eurocent per minuut kosten. Dat was 7 eurocent.

Een sms'je kost vanaf juli maximaal 6 eurocent. Dat is 2 eurocent goedkoper dan voorheen. Het maximumtarief voor mobiel internet daalt het sterkst. Dat ging van 45 eurocent naar 20 eurocent per MB. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Vanaf eind 2015 verdwijnen de extra kosten helemaal. Het gebruik van je mobiele telefoon binnen Europa mag dan niet meer kosten dan thuis.

Huur

Bewoners van een sociale huurwoning kunnen opnieuw een inkomensafhankelijke huurverhoging verwachten. Afhankelijk van het inkomen mag de huur maximaal tussen de 4 en 6,5 procent stijgen.

Huurders die in 2012 een jaarinkomen tot 34.085 euro hadden, kunnen een verhoging van 4 procent tegemoet zien. De inflatiecorrectie van 2,5 procent is in dat percentage verwerkt.

De huren van huishoudens met een inkomen van tussen de 34.085 en 43.602 euro mogen maximaal 4,5 procent stijgen. De huren van bewoners die meer verdienen, mogen een maximale verhoging van 6,5 procent krijgen.

Elk jaar bepaalt de regering met welk percentage de huren van sociale huurwoningen maximaal mogen stijgen. Tussen 2007 en 2012 was die stijging gelijk aan de inflatie van het voorgaande jaar. Maar vanaf 1 juli vorig jaar mogen woningcorporaties de huur met meer dan de inflatie verhogen.

Hypotheken

Per juli wordt de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie verlaagd. Bij een gedwongen verkoop kunnen huizenbezitters met een NHG-hypotheek onder bepaalde voorwaarden een fonds aanspreken. Een eventuele restschuld kan dan worden kwijtgescholden.

De NHG-grens daalt van 290.000 euro naar 265.000 euro. De maximale koopsom komt door alle bijkomende kosten dan neer op 250.000 euro.

Aangezien hypotheekverstrekkers met een NHG-lening minder risico lopen, vragen ze lagere hypotheekrentes. Kopers binnen de prijscategorie 250.000 euro en bijna 274.000 euro hebben vanaf juli geen recht meer op NHG. Zij zijn dus gemiddeld meer kwijt aan hypotheekrente.

Daarmee ligt de grens weer op het niveau van 2009. In dat jaar ging het maximale bedrag omhoog om het kopen van een woning te stimuleren. Sinds 2012 wordt het bedrag stapsgewijs weer verlaagd. In de zomer van 2015 en 2016 gaat de grens verder omlaag.

Zwartspaarders

Mensen die stiekem geld op een buitenlandse rekening hebben gestald, kunnen niet meer zonder boete inkeren. Tien maanden lang was het mogelijk om zwart geld boetevrij alsnog aan te geven. Inkeerders hoeven alleen belasting over de afgelopen twaalf jaar en heffingsrente te betalen.

Maar op 1 juli eindigt deze versoepeling van de inkeerregeling. Spaarders die hun vermogen daarna vrijwillig komen melden, krijgen weer een boete van 30 procent van de ontdoken belasting. Per 1 juli 2015 wacht hen zelfs een boete van 60 procent.

Minimumloon

Het brutominimumloon gaat in juli met bijna een tientje omhoog naar 1.495,20 euro per maand. Dat is een stijging van 0,65 procent. Dat komt neer op een brutodagloon van 69,01 euro.

Ook het minimumjeugdloon stijgt met 0,65 procent. De hoogte van dat loon is afhankelijk van de leeftijd.

Uitkeringen

De hoogte van meerdere uitkeringen gaat deze maand eveneens omhoog. Onder meer AOW-, WW-, WAO- en Wajonguitkeringen zijn gekoppeld aan de hoogte van het minimumloon.

Ook hoeven mensen niet al hun spaargeld op te maken om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. Ze mogen vanaf 1 juli een hoger bedrag behouden.

Kostendelersnorm

Iemand ontvangt een lagere uitkering als die met andere meerderjarige bewoners in een huis woont. Het kabinet verlaagt uitkeringen, omdat deze bewoners de kosten voor het levensonderhoud met elkaar kunnen delen. Ze gebruiken daarvoor de zogenoemde kostendelersnorm.

De kostendelersnorm gaat niet alleen voor bijstandsgerechtigden gelden, maar wordt stapsgewijs uitgebreid naar andere groepen.

De norm gaat per 1 juli 2015 gelden voor mensen die te maken hebben met de de Anw, IOAW en IOAZ. Voor de Toeslagenwet treedt de regeling per 1 juli 2016 in werking.

De kostendelersnorm zou vanaf 2015 ook gaan gelden voor AOW'ers die met een andere volwassene samenwonen. Dat plan is voorlopig in de ijskast gezet.

Kinderbijslag

Vanaf 1 juli gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van zestien en zeventien jaar die een startkwalificatie hebben. Daarmee wordt een diploma van de havo, het vwo, mbo niveau 2 of hoger bedoeld.

Ouders van deze kinderen kregen tot nu toe alleen kinderbijslag als het kind onderwijs volgt of ingeschreven staat als werkzoekend. Deze aanvullende eisen zijn per juli vervallen. Het enige wat nog geldt is dat een kind niet meer dan 1.266 euro per kwartaal mag verdienen.

De kinderbijslag gaat dit jaar overigens niet omhoog. Dat gebeurt pas weer op 1 januari 2016.

Wat verandert er in 2014 voor mijn portemonnee?