Zwartspaarders hebben nog tot dinsdag 1 juli de tijd om voordelig hun geheime spaargeld op te biechten. Daarna eindigt de versoepeling van de inkeerregeling.

De spaarders kunnen tot 17.00 uur een ingevuld formulier bij een kantoor van de Belastingdienst inleveren. Ook kan een financieel adviseur voor middernacht een e-mail met een ingescande verklaring naar de fiscus sturen.

Spaarders die hun vermogen op tijd bij de Belastingdienst aangeven, krijgen geen boete. Zij hoeven alleen belasting en heffingsrente over de afgelopen twaalf jaar te betalen.

Na deze datum geldt de oude inkeerregeling weer. De boete is dan 30 procent van de ontdoken belasting. Mensen die pas een jaar later inkeren, krijgen zelfs een boete van 60 procent.

Zwartpaarders die zichzelf niet kenbaar maken en door de fiscus worden ontdekt, moeten een boete van 300 procent van de ontdoken belasting ophoesten. Die maatregel geldt al langer.

Schatkist

Het gemiddelde ingekeerde vermogen is 500.000 euro per inkeerder. De opbrengst voor de schatkist is dan ongeveer 75.000 euro per persoon. Dat is de belasting over de afgelopen twaalf jaar en heffingsrente.

Sinds de versoepeling van de regeling begin september is het aantal inkeerders fors gegroeid. Sinds eind maart melden zich ongeveer zestig inkeerders per werkdag. Dat is uiteindelijk opgelopen naar tweehonderd mensen per dag.

Opgebiecht

Tussen de versoepeling van de inkeerregeling en eind juni, hebben bijna negenduizend mensen hun geheime vermogen gemeld, zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën.

Het gaat in totaal om 4,5 miljard euro aan zwart geld. Dat zal de schatkist naar schatting eenmalig zo'n 675 miljoen euro opleveren. De exacte opbrengst wordt pas in de loop van 2015 duidelijk.

Dat is fors meer dan in voorgaande jaren. In 2010 hebben zwartspaarders 317 miljoen euro alsnog gemeld. In 2011 en 2012 ging het om bedragen van 168 miljoen en 258 miljoen euro.

Bankgeheim

Dat heeft niet alleen te maken met de versoepeling van de inkeerregeling. Het komt ook door het vervallen van het bankgeheim en een Europees akkoord over het automatisch uitwisselen van gegevens. Daardoor wordt het steeds moeilijker om vrijwillig in te keren, omdat de fiscus er dan zelf achter komt.

Afgelopen maart spraken de Europese lidstaten af dat het bankgeheim moet sneuvelen. De landen gaan gegevens over spaartegoeden van buitenlanders automatisch uitwisselen. Zo kan de Belastingdienst makkelijker ontdekken welke Nederlanders waar geld hebben gestald.

Luxemburg heeft dit lang geprobeerd tegen te houden, maar uiteindelijk ging ook deze lidstaat overstag. Dit land heeft altijd veel buitenlandse spaarders aangetrokken.

Boete

De inkeerregeling bestaat al lang, maar toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager stelde daar begin 2010 een boete voor in. Die bedroeg toen 15 procent van het ontdoken belastingbedrag.

Dee boete ging per 1 juli 2010 omhoog naar 30 procent. Voormalig staatssecretaris Frans Weekers heeft de inkeerregeling per 2 september tijdelijk versoepeld.

De versoepeling voor inkeerders had te maken met de invoering van een nieuw heffingssysteem voor de inkomstenbelasting. Het is de bedoeling dat de Belastingdienst belastingbetalers daarmee eerder duidelijkheid kan geven.

Tegelijkertijd worden de regels voor belastingontduikers strenger. Zij kunnen nog twaalf jaar lang worden aangeslagen voor hun verzwegen inkomen en vermogen.

Zwartspaarders biechten spaargeld massaal op