Voedingsmiddelen zijn in Nederland 3 procent goedkoper dan gemiddeld in de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers die het Europees statistiekbureau Eurostat donderdag heeft gepubliceerd.

Toch beperkt het voordeel in Nederland zich met name tot voedsel en niet-alcoholische dranken. Prijzen van andere goederen en diensten lagen gemiddeld 10 procent boven het Europees gemiddelde.

De prijzen van hotels, restaurants en voertuigen lagen daarentegen ruim 15 procent boven de gemiddelde prijs in andere lidstaten.

Kleding en elektronica waren respectievelijk 5 en 3 procent duurder, terwijl alcohol en tabak in Nederland ongeveer 8 procent meer kostten dan in andere Europese landen.

Duur

Toch zijn goederen en diensten in Nederland nog niet zo duur als in Scandinavië. Zo betaalden Denen vorig jaar gemiddeld veertig procent meer dan andere Europeanen, terwijl Zweden en Finnen 30 en 23 procent dieper in de buidel moesten tasten. Ook in Luxemburg, Ierland en Groot-Brittannië lagen de prijzen hoger dan het Europese gemiddelde.

In Oost-Europa zijn consumenten echter aanmerkelijk goedkoper uit. Zo lagen de prijzen in Bulgarije ongeveer op de helft van het gemiddelde in de Europese Unie, terwijl Roemenen en Polen ruim 40 procent minder hoefden te betalen.

Twee derde vindt voedsel duur