Bij het herstel van autoschade wordt vaak gefraudeerd. Volgens het Verbond van Verzekeraars is er sprake van een structureel en omvangrijk probleem. 

Dat stelt de branchevereniging op basis van een naar eigen zeggen representatieve steekproef waarbij 500 blikschadereparaties zijn onderzocht, uitgevoerd door verschillende autoherstelbedrijven.

Bij meer dan 10 procent van de reparaties bleek te zijn gefraudeerd. Het verbond noemt de uitkomst ''schokkend'' en roept de autoschadeherstelbranche op maatregelen te nemen.

De steekproef is uitgevoerd door acht autoverzekeraars. Schade-experts en fraudedeskundigen controleerden 500 gerepareerde voertuigen.

Bij de fraudegevallen bleken de werkelijke herstelkosten gemiddeld ruim 18 procent lager - met uitschieters tot boven de 50 procent - dan de kosten die de betrokken garages via de klant of rechtstreeks bij de verzekeraar hadden opgegeven.

Onderdelen

De experts ontdekten onder meer dat onderdelen in rekening waren gebracht die niet waren gebruikt en dat werkzaamheden niet of maar beperkt waren verricht, zoals het niet vervangen maar uitdeuken van plaatwerk. Ook bleek op de nota vermeld spuitwerk niet of nauwelijks te hebben plaatsgevonden.

Niet alleen de verzekeraar is de dupe van de fraude, ook de consument. Die rijdt de garage uit in een auto die eigenlijk minder waard is en mogelijk minder veilig. Indirect leidt de de fraude bovendien tot hogere verzekeringspremies, zegt het Verbond.

Het is aan de betrokken autoverzekeraars om aangifte te doen van de fraude die door het onderzoek aan het licht kwam. ''Het lijkt mij logisch dat ze dat ook zullen doen'', aldus een woordvoerder.

De verzekeraars gaan voortaan strenger controleren op uitgevoerde reparaties.

Bij de 52 fraudegevallen waren 51 garages betrokken, waaronder 18 leden van de branchevereniging Focwa Schadeherstel. ''Die moeten vrezen voor hun lidmaatschap'', zei voorzitter Frits Huffnagel in een reactie.