Het aantal mensen met grote financiële problemen is vorig jaar met 5.000 toegenomen tot 89.000. Ook de hoogte van de schulden is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. 

Dat blijkt uit de Schuldenmonitor 2013 van de Raad voor Rechtsbijstand, meldt Nieuwsuur zaterdagavond.

In 2011 meldden zich 76.000 mensen met grote financiële problemen. Een jaar later waren dat er al 84.000 en vorig jaar liep dat aantal op naar 89.000. De gemiddelde hoogte van de schulden was drie jaar geleden 32.000 euro en in 2012 34.000 euro. Vorig jaar lag het gemiddelde op 38.000 euro.

Uit de monitor blijkt ook dat bij de gemeentelijke schuldhulpverlening steeds meer mensen afvallen. Hoeveel mensen afhaken is niet bekend. De Hogeschool Utrecht onderzoekt waarom mensen afhaken of niet bij de schuldsanering terechtkunnen.

De Schuldenmonitor wordt nog voor de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden.