Opgelegde boetes door de in 2013 ingevoerde Fraudewet blijken niet altijd in verhouding te staan tot de administratieve fouten die zijn gemaakt door mensen met een uitkering.

Om die reden start de Nationale ombudsman een onderzoek naar de uitvoering van de wet. Dat meldt de organisatie achter de ombudsman vrijdag.

De Fraudewet zou gemeenten, UWV en SVB betere handvatten geven om uitkeringsfraude aan te pakken. Wie onvolledige of onjuiste informatie geeft, kan minimaal 150 euro boete krijgen.

Die boete kan oplopen tot een bedrag dat even hoog is als de ten onrechte ontvangen uitkering. Daarnaast moet ook het onterecht verkregen bedrag terugbetaald worden.

''Wij hebben hierover tientallen klachten binnengekregen'', zei een woordvoerster van de ombudsman. ''Hoeveel boetes er tot dusver zijn uitgedeeld, is niet duidelijk. Onder meer omdat je tegen een beschikking bezwaar kunt maken en beroep kan aantekenen.''

De Nationale ombudsman verwacht het onderzoek in het najaar af te ronden.

Lees ook: Uitkeringsfraude vaker opgespoord