Ondanks het voorzichtige herstel van de woningmarkt maken veel consumenten zich zorgen over een aanzienlijke restschuld bij het verkopen van hun woning.

Veel mensen hebben behoefte aan informatie over de mogelijkheden. Dat meldt het informatiepunt restschulden, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken, dat in februari werd gelanceerd.

De website is sindsdien door 35.000 mensen bezocht. In totaal hebben driehonderd Nederlanders een vraag gesteld of een opmerking achtergelaten.

Achttien consumenten vroegen om een herbeoordeling na een afwijzing van de bank voor een hypotheek waarin de restschuld was opgenomen. Enkelen hebben alsnog een hypotheek gekregen, maar in veel gevallen is het inkomen ontoereikend om de restschuld mee te financieren.

'Bank te rigide bij financieren restschuld' | Restschuld mag mee onder NHG