Vakcentrales CNV, FNV en VCP pleiten voor het behoud van de toeslag voor partners van AOW-gerechtigden die geboren zijn voor 1 januari 1950.

Dat schrijven zij dinsdag in een brief aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zonder de AOW-partnertoeslag wordt deze groep geprikkeld om minder of zelfs te stoppen met werken aan het einde van het jaar. Op die manier stellen zij hun AOW-partnertoeslag veilig, maar dat heeft grote negatieve budgettaire gevolgen voor de overheid.

Als de jongere partner van een AOW-gerechtigde een inkomen boven de 1.324,26 euro heeft, krijgt de AOW-gerechtigde toeslag zodra het inkomen van de partner daalt. Vanaf 1 januari 2015 vervalt het recht op deze toeslag, behalve als het inkomen van de jongere partner al onder deze grens ligt.

Partnertoeslag

Als het inkomen van de partner onzeker is, dan kan het vervallen van de toeslag een reden zijn om de partnertoeslag te verkiezen boven een baan.

"Dit is een zeer ongewenst effect van een regeling die juist bedoeld was om mensen aan het werk te houden of te helpen. We doen een appèl op het kabinet om het gezond verstand te laten zegevieren", aldus FNV-pensioenbestuurder Gijs van Dijk.

"Mensen moeten niet steeds opnieuw geconfronteerd worden met weer een wijziging in hun oudedagsvoorziening."

Win-win

Willem Jelle Berg, pensioenbestuurder CNV, spreekt van een "win-winsituatie" als het recht op de AOW-partnertoeslag herleeft. "Doordat mensen blijven werken wordt er minder gebruik gemaakt van de AOW-partnertoeslag."

De drie vakcentrales willen dat er snel een politiek besluit genomen wordt. De mogelijk snelle invoering van deze wet, per 1 januari of 1 juli 2015, en de aanzienlijke gevolgen voor het inkomen zorgen ervoor dat mensen zich onvoldoende kunnen voorbereiden op het afschaffen van de toeslag.

'Bezuiniging op AOW komt niet door Eerste Kamer'