Een op de drie Nederlanders denkt op latere leeftijd met deeltijdpensioen te gaan door minder te gaan werken.

Daarnaast zegt 10 procent met deeltijdpensioen te gaan, maar ook na hun pensioengerechtigde leeftijd deels door te werken. Slechts een derde denkt van de een op de andere dag volledig te stoppen met werken.

Dat blijkt uit onderzoek van Aegon die deeltijdpensioen de "nieuwe norm" noemt.

Minder dan een kwart van de bedrijven biedt de mogelijkheid om minder te gaan werken met de pensioengerechtigde leeftijd op komst.

"Deeltijdpensioen is nu al mogelijk. Zowel juridisch als fiscaal. De werkgever moet de mogelijkheid opnemen in zijn pensioenregeling en de pensioenuitvoerder moet bereid en in staat zijn deeltijdpensioen uit te voeren", aldus Herman Kappelle, directeur bij Aegon.

Pensioen

Drie op de vier werknemers zijn blij dat ze via hun werkgever verplicht pensioen opbouwen. Zeven op de tien werknemers zien het niet zitten om zelf vrijwillig geld opzij te zetten voor later.

"Werknemers weten van zichzelf dat hun pensioenbewustzijn laag is. Ze zijn blij dat er automatisch pensioenpremie wordt ingehouden op hun salaris."

Toch verwachten ruim zes op de tien werknemers qua pensioen slechter af te zijn dan huidige gepensioneerden.

Kappelle ziet vooral bij jongeren een groeiende behoefte om zelf te bepalen bij wie ze pensioen opbouwen. "Veel werkgevers zijn nu verplicht om hun regeling te laten uitvoeren door een bedrijfstakpensioenfonds. Ik verwacht op den duur een stelsel waarin de keuze voor een pensioenuitvoerder vrij is."

Werknemer wil zekerheid over pensioen