Patiënten krijgen straks een duidelijker zorgnota van hun zorgverzekeraar voor alle behandelingen in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. 

Op dit moment staan zorgnota’s vaak nog vol ingewikkelde codes en is het voor de patiënt niet duidelijk hoe de rekening is opgebouwd.

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vorig jaar met de zorgverzekeraars afgesproken dat het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten en de handelingen die de zijn uitgevoerd op de nota komen te staan.

De nieuwe regels gelden alleen voor behandelingen in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken die na 1 juni van dit jaar gestart worden. Over maximaal een jaar zullen alle nota’s de nieuwe informatie bevatten.