Werknemers, die via hun werkgever pensioen opbouwen, willen vooral financiële zekerheid voor later.

Ruim zeven op de tien willen dat pensioenpremies voorzichtig worden belegd, ook als dat betekent dat de pensioenen lager uitkomen. Slechts 9 procent geeft de voorkeur aan een risicovol beleggingsbeleid.

Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als werknemers zelf een pensioenregeling mogen samenstellen, wil ruim de helft een hogere premie afdragen om zo een hoger pensioen te krijgen. Ze vinden het belangrijk om hun levensstandaard te kunnen behouden. Ruim 30 procent betaalt liever minder premie.

Pensioen

De meerderheid wil geen lager pensioen en is bereid langer te werken of een hogere pensioenpremie te betalen. Ruim de helft van de werknemers vindt het logisch dat ze langer moeten werken om het pensioenstelsel betaalbaar te houden, vooral omdat mensen langer gezond blijven en ouder worden.

Bijna een kwart vindt het logischer dat de pensioenen om die reden verlaagd worden. Langer doorwerken noemen zij niet realistisch.

Als er te weinig geld is om de pensioenen te kunnen uitbetalen, is een meerderheid voor een hogere premie voor werknemers en werkgevers. Een klein deel is voor verlaging van de pensioenen.

Circa een op de vijf zegt geen mening te hebben over de voorgelegde pensioendilemma's. Volgens CBS komt dat omdat veel mensen het een lastig onderwerp vinden.

Pensioenopbouw definitief omlaag | Wat betekent het pensioenplan voor u?