Het herstel van de woningmarkt heeft ook zijn weerslag op het aantal bezwaren van woningbezitters tegen de zogenoemde WOZ-waarde van hun huis. Die zijn ten opzichte vorig jaar gehalveerd.

''Het afgelopen jaar is de woningmarkt tot rust gekomen. Daarmee is ook de WOZ-waarde voor veel woningbezitters op een realistisch marktniveau gekomen'', zegt secretaris Jan Gieskes van Waarderingskamer.

Uit voorlopige cijfers van deze toezichthouder blijkt dat dit jaar 1,7 procent van de huiseigenaren bezwaar heeft aangetekend tegen de door hun gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Vorig jaar was dat 3,4 procent.

Een andere oorzaak van de drastische afname van het aantal bezwaren, is volgens Gieskes vermoedelijk dat gemeenten gebruikmaken van betere gegevens om de waarde te bepalen. ''Gemeenten hebben daar de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd'', zegt hij.

Belastingen 

De hoogte van de WOZ-waarde heeft effect op verschillende belastingen die een woningbezitter betaalt. Een lage waarde betekent veelal belastingvoordeel.

Een te lage WOZ-waarde is echter niet altijd gunstig voor woningbezitters bij de verkoop van hun huis omdat veel potentiële kopers die waarde beschouwen als bovengrens. Dat speelt mogelijk ook een rol bij de daling van het aantal bezwaren, nu de kans dat een woning wordt verkocht, door de verbeterde marktomstandigheden groter is geworden.