Het gerechtshof in Amsterdam vindt de compensatieregeling die is getroffen voor gedupeerde klanten van de DSB Bank op onderdelen onvoldoende.

Dat heeft het hof dinsdag bepaald in een tussenuitspraak over het verbindend verklaren van de regeling voor alle klanten van de failliete bank.

Het hof vindt dat de regeling tekortschiet voor klanten met een koopsompolis en voor klanten aan wie méér krediet is verstrekt dan volgens de destijds geldende normen mocht.

Bij dat oordeel weegt voor het hof zwaar dat uit rapporten is gebleken dat DSB het belang van de klant stelselmatig ondergeschikt heeft gemaakt aan zijn eigen commerciële belangen.

Compensatie

Het hof vindt het ook niet eerlijk dat klanten die niet vóór 1 september hebben geklaagd, een lagere compensatie krijgen dan klanten die dat wel deden. Het is volgens de rechters belangrijk dat zo veel mogelijk DSB-klanten de aangeboden vergoeding aanvaardbaar vinden, ook al wordt niet de volledige schade vergoed.

Het verzoek om de compensatieregeling algemeen verbindend te verklaren, is gedaan door de curatoren van DSB, een aantal belangenorganisaties en verzekeraars.

De curatoren willen een collectieve schaderegeling om het faillissement van DSB verder te kunnen afwikkelen. Zonder een verbindende regeling kan de afhandeling langer duren en kunnen de claims verder oplopen.