De overheid mag hoge inkomens een eenmalige heffing opleggen om het begrotingstekort terug te dringen. 

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag geoordeeld dat deze zogenoemde crisisheffing niet in strijd is met de Nederlandse belastingwetten of internationale verdragen.

Het kabinet liet werkgevers over 2012 16 procent extra loonbelasting betalen voor lonen boven de 150.000 euro. Met de opbrengst, ongeveer 628 miljoen euro, werd het begrotingstekort teruggebracht.

Voetbalclub

Verschillende bedrijven, waaronder voetbalclubs, hadden bezwaren tegen aangetekend tegen de heffing. Volgens de rechtbank valt de maatregel echter onder de ruimte die een wetgever heeft om beleid te maken, ondanks dat deze met terugwerkende kracht is ingegaan.

De crisisheffing zou aanvankelijk eenmalig zijn. De regeling is echter verlengd, zodat ook over het afgelopen jaar extra loonbelasting betaald moet worden. Tegen die verlenging is ook weer protest aangetekend.