Het aantal banen met een minimumloon is in de periode 2008 tot 2012 licht gestegen. De stijging is vooral te vinden onder jongeren van 20 tot 30 jaar.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend.

In 2012 gold voor 6,2 procent van alle banen in Nederland een minimumloon, tegenover 5,9 procent in 2008. In totaal waren er 491.000 banen met het minimumloon in 2012.

Het aandeel minimumloonbanen onder jongeren is tussen 2008 en 2012 gestegen van 10 procent naar 12 procent.  Het aantal banen onder jongeren van 20 tot 30 jaar nam af met 29.000. Ondertussen steeg het aantal jongeren dat voor het minimumloon werkt met 31.000.

Dit komt doordat jongeren er vaker dan ouderen een tijdelijke baan of bijbaan op nahouden. Daarnaast hebben zij weinig tot geen werkervaring.

De toename van het aantal minimumloonbanen onder jongeren weerspiegelt bovendien de verslechterde arbeidsmarkt voor deze groep, aldus het statistiekbureau. Voor de leeftijdsgroep boven de 35 jaar geldt dat het aandeel minimumloonbanen bijna gelijk gebleven.

Horeca

Minimumloonbanen zijn vooral te vinden in de sectoren horeca, cultuur en recreatie en zakelijke dienstverlening. De horeca spant de kroon, 13 procent van de banen in deze branche wordt uitgevoerd tegen minimumloon. In het onderwijs en de bouw komen minimumloonbanen met 2 procent het minst voor.  

Bij mannen lag het aandeel minimumloonbanen met 5 procent in 2012 lager dan bij vrouwen, die in 7 procent van de gevallen het minimumloon kregen.

In de bedrijfstak vervoer en opslag is het verschil tussen mannen en vrouwen het grootst. Ook in andere sectoren waarin relatief veel mannen werken, zoals landbouw, energie en bouw, is het verschil aanzienlijk.

Werknemers in horeca krijgen laagste salaris | Stijging cao-lonen blijft stabiel | Vrouw verdient steeds vaker meer dan man | Vijf vragen over het nieuwe loonstrookje