De inkomensverschillen in Nederland zijn tussen 1977 en 2011 structureel toegenomen. 

Dat is een van de conclusies van een wereldwijd onderzoek, uitgevoerd door onder meer de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De toegenomen ongelijkheid is volgens de studie deels toe te schrijven aan het gevoerde beleid.

''Beleidswijzigingen tijdens recessies (ten aanzien van minimumloon en uitkeringen), bedoeld om de overheidsbegroting in evenwicht te brengen, zijn nadelig geweest voor de lage inkomens en hebben de inkomensongelijkheid blijvend vergroot'', aldus de onderzoekers.

Beleidsmakers hebben zich volgens het rapport ook minder ingespannen om die ongelijkheid te verkleinen.

Sociale cohesie

Internationale vergelijking leert dat de sociale cohesie afneemt in landen waar de inkomensongelijkheid het sterkst is toegenomen.

''Dat uit zich in een dalende opkomst bij verkiezingen, een kritischer houding tegenover Europa, en een afname van sociaal vertrouwen'', aldus de onderzoekers.

De resultaten van de internationale studie worden volgende week woensdag overhandigd aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.