Vorig jaar zijn 12.356 Nederlanders toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Dat is 10 procent minder dan in 2012.

Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2013 heeft de rechter 9.865 particulieren en 2.491 zelfstandige ondernemers toegelaten tot de schuldsanering.

Het aantal particulieren nam af met bijna 12 procent, terwijl het aantal toegelaten zelfstandig ondernemers met 3 procent daalde.

Daling

Na een aantal jaren van stijging, daalt het aantal schuldsaneringen sinds 2012. In 2012 daalde het aantal nieuwe gevallen met bijna 7 procent.

Dat komt mede doordat mensen vanaf 2012 eerst een schuldhulpverleningstraject bij gemeenten doorlopen, voordat ze worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. De toelatingseisen van gemeenten zijn strenger geworden, waardoor de doorstroom naar het wettelijke traject ook lager ligt.

Daarnaast zijn er meer alternatieven zoals het beschermingsbewind.

Schuldsanering

Eind 2013 zaten meer dan veertigduizend Nederlanders in de wettelijke schuldsanering, dat is 31 procent meer dan eind 2010. De belangrijkste oorzaak is daling van inkomen.

Drie kwart van de schuldsaneringen eindigt na ruim drie jaar schuldenvrij. In 2013 zijn 10.911 schuldsaneringstrajecten beëindigd, waarvan 75 procent schuldenvrij. De rechter scheldt de resterende schuld kwijt.

Een klein deel eindigt na het bereiken van een akkoord met de schuldeisers of door een faillissement. In bijna een op de vijf gevallen mislukt de sachuldsanering of wordt deze beëindigd om andere redenen, zoals het ontvangen van een erfenis.

Aantal huishoudens met schulden verdubbeld