Zwartspaarders melden zich massaal bij de Belastingdienst om in het buitenland gestald vermogen alsnog aan te geven. In de eerste maanden van 2014 is 1 miljard euro gemeld. 

Dat levert de schatkist ongeveer 150 miljoen euro op, schrijft dagblad Trouw.

De Belastingdienst verwacht dat de forse toestroom van zwartspaarders aanhoudt. ''Tot een week geleden hebben tweeduizend inkeerders zich bij ons gemeld, met een gemiddeld vermogen van een half miljoen euro'', aldus de Belastingdienst. Het aantal spijtoptanten ligt daarmee tien keer zo hoog als een jaar geleden.

Spaarders kunnen door de 'inkeerregeling' hun geld aangeven, zonder daarvoor een boete te betalen. Als de fiscus er zelf achter komt, dan volgt er wel een boete. Het opheffen van het bankgeheim in Luxemburg speelt mogelijk een rol bij de toename in aangiftes.