Mensen die vorig jaar van Aegon compensatie hebben gekregen voor hun woekerpolis, betalen mogelijk te veel belasting. Dat meldt de Consumentenbond.

Doordat de verzekeraar de compensatie verkeerd zou hebben doorgegeven aan de Belastingdienst, betalen mensen onnodig twintig procent belasting.

Volgens de Consumentenbond heeft de fout betrekking op duizenden mensen die vorig jaar hun dure beleggingsverzekering bij Aegon hebben laten omzetten en daarbij geld op hun rekening kregen gestort.

De fiscus ziet dat geld normaal gesproken als een reguliere uitkering van de verzekering, maar Aegon heeft het volgens de bond per ongeluk aangemeld als een afkoop, waardoor de Belastingdienst twintig procent zogeheten 'revisierente' rekent.

Belastingaangifte

Om te voorkomen dat de Belastingdienst de revisierente in rekening brengt, moeten mensen volgens de Consumentenbond zelf de vooraf ingevulde informatie in de belastingaangifte aanpassen.

Volgens het Nibud werden tussen 1993 en 2012 zeven miljoen beleggingsverzekeringen verkocht. In veel gevallen gaat het daarbij om woekerpolissen waarbij een groot deel van de inleg van mensen opging aan kosten en niet werd belegd. Daardoor leverden deze verzekeringen minder op dan verwacht.

Aegon zegt in een reactie de kwestie te onderzoeken en dat het nog te vroeg is om te spreken van een fout. De verzekeraar gaat in overleg met de Belastingdienst.