Acht op de tien kinderen krijgen meer zakgeld als ze naar de middelbare school gaan. Ze geven ook meer uit aan schoolspullen, hun telefoon, kleding, eten en drinken.

Kinderen krijgen enerzijds meer zakgeld omdat ze elk jaar een verhoging krijgen, anderzijds omdat ze met geld moeten leren omgaan. Nog een kwart van de ouders noemt als reden dat kinderen op de middelbare school zelf meer spullen moeten kopen.

Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken en Nibud onder 511 ouders en hun kinderen die in groep acht van de basisschool of in de eerste of tweede klas van de middelbare school zitten.

Bijna de helft van de middelbare scholieren overlegt nog met zijn ouders over een aankoop. Terwijl 70 procent van de leerlingen op de basisschool een mogelijke aanschaf eerst met hun ouders bespreken.

Afspraken

Niet alle ouders maken met hun kind afspraken over de besteding van het geld. Dat percentage neemt toe van 19 naar 28 procent als kinderen naar de middelbare school gaan. Volgens onderzoekers een gemiste kans, aangezien praten over geldzaken helpt om kinderen al op jonge leeftijd financieel bewust te maken.

Veel basisschoolleerlingen verwachten nog een gesprek over wie wat betaalt zodra ze naar de middelbare school gaan, maar veel middelbare scholieren geven aan nooit een dergelijk gesprek gehad te hebben.

Opvallend is dat ouders vaak aangeven dat gesprek wel gevoerd te hebben. Volgens de onderzoekers is de boodschap in dat geval niet volledig overgekomen.

Geld

De meeste ouders vinden dat hun kind financieel zelfstandiger wordt na de overgang naar de middelbare school.  Een op de tien denkt dat zijn kind het moeilijker vindt om met geld om te gaan dan op de basisschool.

De helft van de basisschoolleerlingen in groep acht heeft een pinpas, op de middelbare school is dat 85 procent. Slechts 8 procent van de basisschoolleerlingen mag de pinpas zelfstandig gebruiken tegenover 30 procent van de leerlingen in de eerste of tweede klas van de middelbare school.

Bijna de helft van alle leerlingen heeft een prepaid telefoon. Bijna drie op de tien basisschoolleerlingen hebben geen telefoon tegenover 2 procent van de middelbare scholieren. Middelbare scholieren hebben vaker een abonnement dan leerlingen in groep acht.

Lees meer over geldzaken op NUgeld.nl | Zakgeld en kleedgeld per leeftijd