Leeftijd kan 'verzekeringstechnisch relevant' zijn voor het door een verzekeraar in te schatten risico.

Dat schrijft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in antwoord op vragen van Norbert Klein van 50PLUS. Die had leeftijdsdiscriminatie bij het verkrijgen van een autoverzekering aan de kaak gesteld.

''Verzekeraars hebben een zekere vrijheid acceptatienormen te hanteren en daarbij in beginsel de leeftijd van de verzekerde mee te wegen. Risicobepalende factoren zijn lichamelijke en geestelijke conditie, schadeverleden en andere individuele omstandigheden van de aspirant-verzekerde. Deze factoren kunnen samenhangen met leeftijd'', schrijft de bewindsman.

Hij is wel van mening ''dat verzekeraars leeftijdscriteria zorgvuldig moeten hanteren. Zij moeten zich daarbij mede bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.''