De stijging van de zorgpremie in 2015 wordt beperkt tot maximaal 20 euro op jaarbasis. Een tijdelijke rijksbijdrage dempt de premiestijging voor burgers en werkgevers.

Dat schrijft minister van Volksgezondheid Edith Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. 

Door de overheveling van een deel van de langdurige zorg (de AWBZ) naar het basispakket van de zorgverzekeringswet moeten verzekerden meer premie betalen.

Bij de bekendmaking van de cijfers van de begroting in september verwachtte het kabinet dat het om een stijging van 50 euro zou gaan. Sociale partners gaven in januari aan te vrezen dat de premie met 200 euro zou stijgen.

Schippers geeft dinsdag in haar brief aan dat de tijdelijke rijksbijdrage alleen geldt tussen 2015 en 2019 en in gelijke stappen wordt afgebouwd naar nul.

De zorgpremie kan nog wel extra stijgen doordat zorgverzekeraars kiezen voor een verhoging.