Negenentwintig pensioenfondsen voeren per 1 april 2014 een verlaging door, dat zijn negen fondsen minder dan in januari werd verwacht.

Dat blijkt maandag uit een analyse van De Nederlandsche Bank (DNB).

De verbetering van de cijfers komt voornamelijk door bijstortingen van de werkgever.

De pensioenfondsen die wel moeten korten, verlagen minder dan verwacht. De gemiddelde verlaging bedraagt 1,3 procent, waar in 2013 nog werd uitgegaan van 1,7 procent.

Pensioen

Het aantal gepensioneerden dat vanaf april minder pensioen krijgt, komt uit op tweehonderdduizend in tegenstelling tot de zevenhonderdduizend gepensioneerden waar in april 2013 van uitgegaan werd.

Het aantal actieve deelnemers dat met de verlaging te maken krijgt is ook afgenomen, namelijk driehonderduizend in tegenstelling tot 1,3 miljoen deelnemers. Actieve deelnemers zijn werknemers die bij het fonds nog pensioen opbouwen.

Het aantal slapers, ex-werknemers die geen pensioen meer opbouwen, dat door de verlagingen getroffen worden ligt op ongeveer zeshonderduizend.

Dekkingsgraad

De stijging van de dekkingsgraad is verantwoordelijk voor de positieve ontwikkeling bij de meerderheid van de pensioenfondsen. De gemiddelde dekkingsgraad eind 2013 is uitgekomen rond 110 procent.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen aan hun toekomstige betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Fondsen worden als gezond beschouwd wanneer ze een minimale dekkingsgraad van circa 105 procent hebben.

Ontheffing

Enkele fondsen hebben ontheffing aangevraagd, maar DNB geeft aan deze niet te verlenen. Tenzij het pensioenfonds kan aantonen dat de kosten van een pensioenverlaging groter zijn dan wat deze oplevert.

De beoordeling is nog niet volledig afgerond, waardoor DNB aangeeft dat het definitieve aantal fondsen dat moet korten hoger kan uitvallen.

Pensioenfederatie

Bij de pensioenfederatie hebben zesentwintig pensioenfondsen aangegeven de pensioenen en de pensioenopbouw te verlagen. De verlagingen liggen tussen de 0,5 en 7 procent.

De pensioenfondsen hebben hun eigen deelnemers geïnformeerd over de verlagingen.

Met deze maatregelen moeten alle fondsen aan het einde van de hersteltermijn van vijf jaar hun dekkingsgraad op niveau hebben gebracht.

Indexeren

Tegenover de fondsen die verlagingen doorvoeren, staat een groter aantal pensioenfondsen dat het pensioen en de opbouw geheel of gedeeltelijk gaat indexeren. Het pensioen stijgt dan mee met de loon- of prijsontwikkeling.

De pensioenfederatie noemt deze "voorzichtig positieve ontwikkeling" een illustratie dat de pensioensector er in 2013 op vooruit is gegaan. "Het is echter nog te vroeg om te spreken van duurzaam herstel."

Februari

De gemiddelde dekkingsgraad lag eind februari op hetzelfde niveau van eind januari, namelijk 110 procent. Zo blijkt maandag uit cijfers van onderzoeksbureau Aon Hewitt.

De waardestijging van de aandelenportefeuille leidde tot een toename van het vermogen van de pensioenfondsen. De waarde van verplichtingen nam ook toe doordat de rente licht daalde.

Lees meer over pensioenen op NUgeld.nl