Er komt dit jaar een 'massale actie' van deurwaarders om de openstaande schulden van mensen die hun zorgpremie niet betalen alsnog te innen.

De rekening moet namelijk gewoon worden betaald, schrijft minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw reageert in haar brief op de onthulling van RTL Nieuws dat meer dan 120 duizend mensen al jaren niet of nauwelijks zorgpremie betalen.

Schippers bevestigt die cijfers: op 1 februari waren er ruim 320 duizend wanbetalers geregistreerd bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Van hen waren 119.774 al 37 tot 56 maanden wanbetaler.

Daarnaast staat er nog een bedrag van ruim 887 miljoen euro aan openstaande premie open. Het openstaande bedrag bij het CVZ groeit maandelijks met ongeveer twintig miljoen euro.

Economische crisis

Schippers vermoedt dat de stijging van het aantal wanbetalers samenhangt met de economische crisis. Daarnaast is er al langer een tendens dat huishoudens meer schulden maken, aldus de minister.

Behalve de massale actie van deurwaarders gaat het CVZ voortaan twee keer per jaar toetsen of wanbetalers inmiddels over een inkomen of uitkering beschikken waarop rechtstreeks beslag kan worden gelegd om zo de premie te innen.

Verder bezint Schippers zich op maatregelen om de harde kern van wantbetalers terug te dringen. Daarover stuurt de minister voor de zomer een brief aan de Kamer.