De overheid moet maatregelen nemen om eigenaren van woningen op particuliere erfpacht beter te beschermen. Nu komen erfpachters vaak niet in aanmerking voor financiering omdat de erfpachtcontracten niet deugen.

Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) donderdag bekendgemaakt.

Volgens de bankenkoepel voldoet bij een kwart van de financieringsaanvragen de erfpachtovereenkomst niet aan de criteria voor financiering omdat de contracten bijvoorbeeld eenzijdig door de verpachter kunnen worden aangepast.

''Hierdoor is geen inschatting te maken van de toekomstige lasten van een erfpachter en wordt verantwoorde financiering onmogelijk.'', aldus de NVB.

Makelaars die ''consumentonvriendelijke erfpachtcontracten'' onder ogen krijgen, adviseren gewoonlijk hun klanten om af te zien van een hypotheekaanvraag en daarmee van de koop van de betreffende woning.

Contracten

De oplossing van veel problemen rond particuliere erfpacht ligt volgens de NVB dus in aanpassing van contracten. ''Het is dan ook essentieel dat verpachters hun verantwoordelijkheid nemen en contracten zodanig aanpassen dat ze de erfpachter duidelijkheid geven over zijn toekomstige lasten.''

De belangenorganisatie pleit er ook voor dat erfpachtcontracten onder het toezicht komen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarmee kan volgens de NVM worden voorkomen dat er contracten worden afgesloten die niet aan de regels voldoen en die het belang van de consument schaden.

Banken, erfpachters en andere partijen hadden in 2011 al gezamenlijk criteria opgesteld voor de financierbaarheid van woningen op particuliere erfpacht. Door de aanhoudende problemen met de erfpachtcontracten zijn de betreffende woningen praktisch onverkoopbaar.