Stijgende huurprijzen zijn een ondraaglijke extra aanslag op de koopkracht.

Dat stellen vakcentrale FNV en Nederlandse Woonbond donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze willen dat de Kamer concrete maatregelen neemt om de huurverhogingen binnen de perken te houden om schrijnende problemen te voorkomen.

FNV en de Woonbond zijn verontrust over de hoge stijgingen en willen dat de verhogingen dit jaar niet meer dan drie procent bedragen. Volgens hen leven "zevenhonderdduizend van de drie miljoen hurende huishoudens nu onder de armoedegrens".

Schrappen

De vakcentrale en de belangenvereniging van huurders willen dat het kabinet de op stapel staande huurverhoging van anderhalf procent boven op de inflatie schrapt. Ook vinden ze dat huurstijgingen onjuist aan de inflatie worden gekoppeld.

Bij de inflatieaanpassing via de ongeschoonde consumentenprijsindex wordt de btw-verhoging van oktober 2012 meegerekend, terwijl huurders helemaal geen btw over huur betalen. Bij gebruik van de geschoonde, gecorrigeerde index zou het inflatiecijfer 1,2 procent lager uitvallen dan de 2,5 procent waarvan nu wordt uitgegaan.

Vorig jaar stegen de huren met 4,6 procent, wat leidde tot een koopkrachtdaling van 1,2 procent, zeggen FNV en de Woonbond. Voor dit jaar voorspellen zij zelfs een huurverhoging van maximaal vijf procent, terwijl de inkomensontwikkeling maar op 1,5 procent wordt geraamd.