De meeste werknemers houden in 2014 netto meer over op hun loonstrookje.

Dat blijkt vrijdag uit berekeningen van salarisverwerker ADP.

De stijging is het grootst bij lonen tot 1.750 euro per maand. Mensen met een minimumloon houden netto bijvoorbeeld 55 euro meer over. Dit komt doordat werknemers met een lager salaris minder belasting betalen en een hogere heffingskorting hebben.

Hogere inkomens leveren juist wat in. Hierbij gaat het om maximaal 52 euro per maand bij een inkomen van 6.500 euro. Werknemers met een modaal inkomen van 2.585 euro gaan er 33 euro op vooruit.

Er zijn wel grote verschillen te zien tussen de verschillende sectoren. Deze worden vooral beïnvloed door stijgingen en dalingen van de pensioenpremies.

Zo kunnen werknemers in de sector metaal en techniek met een modaal inkomen een stijging van 66 euro tegemoet zien, terwijl het modale salaris in de bouw slechts 31 euro groeit.

Gepensioneerden

Ook gepensioneerden gaan er netto wat op vooruit, dankzij een lagere premie voor de zorgverzekeringswet en de verlaging van de eerste belastingschijf.

Voor de laagste inkomens wordt het belastingtarief in de eerste schijf verlaagd van 37 procent naar 36,25 procent. Tegelijkertijd gaat de maximale arbeidskorting omhoog met 374 euro. Daarnaast profiteren de lagere inkomens van een stijging van de algemene heffingskorting met 102 euro.

Hoewel het loonstrookje voor 2014 dus een positief beeld laat zien, kunnen werknemers nog wel voor verrassingen komen te staan bij de aanslag inkomstenbelasting over 2013. Doordat deze sterker inkomensafhankelijk is gemaakt, kan het zo zijn dat werknemers in 2014 over 2013 tot maximaal 1.173 euro aan ontvangen arbeidskorting terug moeten betalen.

"Staatssecretaris Frans Weekers noemde dit al het 'deurmatmoment'", zegt Dik van Leeuwerden van ADP. "De definitieve afrekening ligt ruim na het betreffende jaar. Dat kan voor een onaangename verrassing zorgen."

De terugval in de arbeidskorting geldt voor werknemers die in 2013 een jaarsalaris hadden vanaf 40.248 euro. Voor werknemers met een jaarinkomen boven de 65.000 euro geldt het maximale bedrag van 1.173 euro. 

Ook veel goede voornemens voor de portemonnee | Lasten werkgevers stijgen in 2014 | Loonstrook 2014 blijft maatwerk | Vijf vragen over het nieuwe loonstrookje