Vanwege de verhoging van accijnzen op alcohol per 1 januari zegt 19 procent van de huishoudens flink drank in te slaan voor de jaarwisseling.

Bijna een kwart van de huishoudens is van plan om vaker in het buitenland drank te kopen. De prijzen in Duitsland liggen nu al 10 procent lager. Per 1 januari stijgen de accijnzen op alcohol in Nederland met 5,75 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo, in opdracht van ING.

E
en op de vijf zegt dit jaar minder aan Kerst uit te geven dan in 2013. Slechts 8 procent zegt meer geld te spenderen. De gemiddelde kerstuitgaven per huishouden komen uit op 120 euro.

Goede doelen

De extra uitgaven gaan ten koste van de goede doelen die in december minder geld krijgen van consumenten. Ruim een op de acht zegt minder te geven; een op de twintig zegt meer te doneren.

Ruim twee derde doneert minder geld, omdat zij zelf minder geld overhouden. Bijna een kwart van de huishoudens die minder geven, zeggen de rest van het jaar al voldoende gedoneerd te hebben.

2014

Voor 2014 zijn consumenten iets positiever over hun portemonnee. De BudgetBarometer van ING staat op 86 punten, de hoogste stand sinds het najaar van 2011. Aangezien bij 100 punten het aantal pessimisten en optimisten in evenwicht zijn, zijn Nederlanders nog steeds meer pessimistisch dan optimistisch.

Ruim een derde zegt maandelijks geld over te houden; bijna een kwart komt tekort. Bijna een op de vijf vindt het nu lastiger rondkomen dan drie maanden geleden. De stijgende prijzen worden als belangrijkste oorzaak genoemd.

Een kleine meerderheid denkt er volgend jaar niet op achteruit te gaan. Vier op de tien verwacht volgend jaar minder koopkracht te hebben.

Lees meer over geldzaken op NUgeld.nl
Nieuwe regelgeving per 1 januari 2014