De vergoeding voor 28 dure geneesmiddelen blijft voorlopig bestaan.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schrapte de middelen van een lijst met medicijnen die voor bekostiging in aanmerking komen, maar de rechter heeft dat besluit donderdag teruggedraaid. Verzekeraars en ziekenhuizen konden zich niet op tijd voorbereiden.

De NZa kondigde de wijziging, die voor patiënten overigens geen gevolgen zou hebben, half oktober aan. Dat was te laat om nog te worden meegenomen bij de zorgonderhandelingen tussen verzekeraars en ziekenhuizen, oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De zorgautoriteit zou niet goed genoeg hebben onderbouwd waarom de wijziging zo snel moest worden doorgevoerd.

Totale kosten

De kosten van medicijnen worden doorgaans meegenomen in de totale kosten van de behandeling van een patiënt. Sommige medicijnen zijn echter zo duur dat ze boven op de behandeling mogen worden gedeclareerd. Dat gebeurt als ze meer dan tienduizend euro per jaar per patiënt kosten.

Dit onderscheid moet in 2015 verdwijnen, onder meer om te voorkomen dat ziekenhuizen voor de behandeling expres duurdere medicijnen kiezen om die bovenop de behandeling te kunnen declareren.

Vooruitlopend op het schrappen van de hele lijst wilde NZa alvast enkele medicijnen van de lijst schrappen. De rechter vindt dat de NZa met betere argumenten had moeten komen om nu al wijzigingen door te voeren, terwijl de regeling in 2015 toch al wordt aangepast.

De medicijnen op de lijst kostten vorig jaar in totaal 1,1 miljard euro. De 28 medicijnen die de NZa wilde schrappen waren samen goed voor 130 miljoen euro.

Kankermedicijnen

Het besluit van de NZa betrof ook enkele kankermedicijnen. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) vreesde dat medicijnen tegen longkanker, hoofd- en halskanker en asbestkanker niet meer zouden worden voorgeschreven omdat de financiering zou wegvallen. De NFK reageerde donderdag verheugd op het oordeel van de rechtbank.

Ook de NVZ is tevreden met de uitspraak van de rechter. ''Hiermee wordt onnodige administratieve rompslomp voorkomen. De rechter heeft duidelijk geoordeeld dat de NZa niet goed gemotiveerd heeft waarom het juist nu dit besluit heeft genomen'', aldus NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy.