Verzekerden moeten soms weken wachten voor ze horen of hun verzekeraar instemt met een behandeling in het buitenland. 

De Consumentenbond wil dat zorgverzekeraars een maximale termijn instellen voor het afhandelen van zo'n aanvraag.

"Dan kunnen consumenten een weloverwogen keuze voor hun behandeling maken en niet na de ingreep voor financiële verrassingen komen te staan", laat de belangenorganisatie vrijdag weten.

Volgens de bond nemen sommige consumenten de gok en laten ze zich behandelen voordat ze toestemming hebben gekregen. Dat kan tot een forse rekening leiden. 

Vaak moeten consumenten een groot deel van de behandeling zelf betalen. Hoeveel ze zelf moeten inbrengen, verschilt per type zorgverzekering. 

Nederlandse prijs terug

Verzekerden met een restitutiepolis krijgen voor buitenlandse behandelingen het bedrag terug dat ze maximaal in Nederland kwijt zouden zijn geweest. 

En internationaal erkende behandelingen die hier nog niet worden aangeboden, krijgen consumenten over de grens volledig vergoed. Ze moeten zich dan wel in een EU-land laten behandelen.

Mochten er in Nederland voor een specifieke behandeling onaanvaardbare wachttijden zijn, dan kunnen consumenten met hun zorgverzekeraar afspreken dat ze daarvoor naar het buitenland gaan. 

Experimentele zorg zelf betalen

Experimentele zorg in het buitenland wordt niet vergoed. Het gaat dan om nieuwe behandelingen, waarvan nog niet bewezen is dat die het juiste medische effect hebben.

"Consumenten die zorg in het buitenland willen, moeten de vrijheid hebben om die keuze te maken", zegt directeur Consumentenbond Bart Combée. 

Hij vindt het belangrijk dat ze de financiële consequenties kunnen overzien en daarover goede afspraken kunnen maken met hun verzekeraar. Combée raadt verzekerden aan om deze afspraken schriftelijk vast te leggen.

Lees meer over zorgverzekeringen op NUgeld.nl