Uitzendorganisatie Randstad, Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis gaan in januari beginnen met een proef waarbij een groep flexwerkers sneller een hypotheek kan krijgen. 

Werkenden met een tijdelijk contract moeten nu aantonen dat ze minimaal drie jaar een redelijk stabiel inkomen genieten bij het aanvragen van een hypotheek. 

Met de pilot worden twaalfhonderd flexwerkers van Randstad niet langer getoetst op het arbeidsverleden, maar op hun kansen op de arbeidsmarkt, mobiliteit, flexibiliteit en de bereidheid te investeren in opleiding. 

"Naast het huidige werk en inkomen moet ook het arbeidsperspectief van de werknemer worden meegewogen bij het verstrekken van een hypotheek", aldus Alje Kuiper, directeur innovatie bij Randstad.

De flexwerkers die door de proef een perspectiefverklaring ontvangen van Randstad, worden door Obvion Hypotheken op dezelfde manier behandeld als huizenkopers met een werkgeversverklaring.

De proefperiode loopt tot 1 oktober 2014. In eerste instantie kan alleen een selectie gedetacheerde werknemers met een flexibel contract bij Randstad Professionals, Randstad Techniek en Randstad Payroll Solutions aan de proef deelnemen.

Als de pilot succesvol blijkt, sluit Randstad niet uit dat op termijn de perspectiefverklaring ook beschikbaar wordt voor zzp'ers.