Klanten van banken zullen er in de toekomst vaker zelf voor opdraaien als er geld van hun rekening verdwijnt door fraude.

Dat voorziet Jurgen Braspenning, jurist en onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg.

De nieuwe uniforme veiligheidsregels voor bankieren, die volgend jaar ingaan, maken het voor de bank eenvoudiger om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de consument, zegt hij. Maar de banken bestrijden dit.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) presenteerde onlangs vijf uniforme veiligheidsregels waar consumenten aan moeten voldoen, willen zij er zeker van zijn dat schade door de bank wordt vergoed. Zo mag iemand zijn pincodes en wachtwoorden niet zomaar aan derden geven en moet een computer die gebruikt wordt voor internetbankieren, zijn voorzien van actuele beveiligingssoftware.

''Vroeger, toen internetbankieren nog niet zo gewoon was, ging de bank vaak over tot het vergoeden van schade uit coulance, ook al trof de consument enige blaam. Ik denk dat dit minder vaak gaat voorkomen'', stelt Braspenning, die onderzoek doet naar regulering in de financiële sector.

''Het lijkt mij dat de uitzonderlijke oneerlijke of dubieuze zaken nog steeds op coulance kunnen rekenen, maar een slordige of luie consument zal nu makkelijker het deksel op zijn neus krijgen.''

Nieuwe regels

Ook Arnoud Engelfriet, internetrechtdeskundige bij juridisch adviesbureau ICTRecht, benadrukt dat consumenten echt aan de bak moeten door de nieuwe regels. ''Dit zijn geen regels die de klant zomaar kan negeren. Rechters zouden ook best wel eens wat strenger kunnen gaan oordelen bij fraudegevallen.''

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bestrijdt deze standpunten. ''Dat is niet onze insteek geweest en we verwachten ook niet dat klanten straks vaker voor de kosten moeten opdraaien'', zegt een woordvoerder. Banken benadrukken dat ze bij fraude altijd ''op basis van redelijkheid beoordelen of er sprake is van opzet of grove nalatigheid van een klant''. De bewijslast hiervan ligt altijd bij de bank.

Niet vergoed

Hoe vaak het voorkomt dat consumenten de schade door fraude niet vergoed krijgen, kan de NVB niet zeggen. ''Maar het gaat om zeer kleine aantallen'', aldus de zegsman. Bij ABN Amro kwamen er dit jaar ongeveer 930 meldingen van fraude met internetbankieren binnen. Bij vijf klanten is de schade niet vergoed.

Rabobank en ING willen hier niets over kwijt. Volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) gebeurt het ''met regelmaat'' dat de klant er niet uitkomt met de bank.