Pensioenfondsen staan er beter voor

De grote Nederlandse pensioenfondsen staan er aanzienlijk beter voor. De dekkingsgraden van de fondsen zaten in het derde kwartaal in de lift door betere rendementen en een hogere rente. 

Toch kunnen niet alle fondsen garanderen dat ze de pensioenen volgend jaar niet hoeven te verlagen. De pensioenfondsen maakten donderdag hun dekkingsgraden bekend.

Alleen bpfBouw, het pensioenfonds voor de bouwvakkers, weet dat het de pensioenen volgend jaar zeker niet kort. De dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, verbeterde in het derde kwartaal tot 109,7 procent, ruim boven het wettelijk minimum.

De financiële positie van het fonds verbeterde de afgelopen maanden vooral door de aantrekkende aandelenmarkten.

Toch is bpfBouw nog niet helemaal zeker over de toekomst. ''Hoewel de financiële positie is verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal, kijkt het fonds met enige reserve naar de toekomst. De ontwikkeling van de rente en de financiële markten is nog niet stabiel genoeg om te spreken van een definitief herstel'', aldus het bouwvakkersfonds. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de dekkingsgraad 103,9 procent.

bpfBouw verzorgt de pensioenvoorziening van ongeveer 801.600 (oud-)werknemers in de bouwsector.

ABP

Ook ambtenarenpensioenfonds ABP is positiever. Nederlands grootste pensioenfonds zag de dekkingsgraad stijgen tot 103,3 procent, van 97,1 procent in het tweede kwartaal. Maar het kortingsgevaar is nog niet geweken, zegt ABP-voorzitter Henk Brouwer.

Nederlands grootste pensioenfonds zag de dekkingsgraad in het derde kwartaal flink stijgen tot 103,3 procent. Een kwartaal eerder bedroeg de dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, nog 97,1 procent.

Hoewel de dekkingsgraad met 6,2 procentpunt is gestegen, is nog steeds sprake van een dekkingstekort. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt de minimaal vereiste dekkingsgraad voor ABP op 104,2 procent. Als het fonds dit niet haalt eind dit jaar, moet het verschil tussen de dekkingsgraad van eind december en het vereiste niveau van 104,2 procent worden gekort op de pensioenen.

''Het blijft van groot belang hoe de rente en de beleggingsopbrengst van ABP zich in de laatste 3 maanden van dit jaar zullen ontwikkelen'', geeft Brouwer aan. De stijging van de dekkingsgraad in het derde kwartaal schrijft het ABP toe aan een beleggingsrendement van 2,1 procent en een stijging van de rekenrente. Het totale rendement over de eerste drie kwartalen van dit jaar bedroeg 3,7 procent.

De waarde van de verplichtingen (alle pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren) is in het derde kwartaal gedaald met 11 miljard euro tot 284 miljard euro. Het beschikbaar vermogen steeg in die periode met 7 miljard euro tot 293 miljard euro.

Zorg & Welzijn

De dekkingsgraad van pensioenfonds Zorg & Welzijn steeg tot 107 procent, tegen 101 procent in het tweede kwartaal. Als dit op 31 december 105 procent of hoger is, ontstaat de mogelijkheid om de pensioenen gedeeltelijk te indexeren.

De hogere dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre het pensioenfonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, schrijft Zorg & Welzijn toe aan een positief rendement en de gestegen rente.

''Met de huidige dekkingsgraad lijkt het erop dat het kortetermijnherstelplan haalbaar is. Maar laten we niet vergeten dat de rekening pas op 31 december 2013 wordt opgemaakt. We zijn er nog niet. De financiële markten schommelen nog steeds hevig, waardoor het herstel met horten en stoten gaat'', aldus directeur Peter Borgdorff van PFZW.

Als de dekkingsgraad op 31 december 105 procent of hoger is, ontstaat de mogelijkheid om de pensioenen gedeeltelijk te indexeren. Borgdorff: ''We moeten echter niet te vroeg juichen. Volledige indexatie zal er echt niet inzitten. In 2010 hebben wij voor het laatst gedeeltelijk kunnen verhogen.''

''Een pensioen zonder indexatie is als een boterham zonder beleg. Je hebt dan nog wel te eten, maar het wordt dan wel droog brood. Dat vinden wij niet voldoende voor onze deelnemers. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat het pensioenfonds weer aansterkt. Al deze argumenten zullen meespelen in de beslissing om wel of niet gedeeltelijk te indexeren'', aldus de directeur.

PFZW beheert het pensioenvermogen van 2,5 miljoen (oud-) werknemers in de sector zorg en welzijn.

PME

De circa 630.000 deelnemers van Pensioenfonds van de Metalektro (PME) moeten nog altijd rekening houden met verlaging van hun pensioenen in 2014, ondanks een gestegen dekkingsgraad.

De dekkingsgraad van PME klom in het derde kwartaal met 5,3 procentpunt naar 101,9 procent. Dat is vooral te danken aan de gestegen rente. ''De hogere rente zorgt ervoor dat PME er nu aanmerkelijk beter voor staat dan een kwartaal geleden. Maar het is nog niet genoeg om een nieuwe verlaging van de pensioenen in 2014 te voorkomen. Daarvoor is in de laatste maanden van dit jaar nog nodig dat het herstel doorzet, want op oudejaarsdag moet onze dekkingsgraad minimaal 104,3 procent zijn. Ik durf nog niet te zeggen of we dat gaan halen'', aldus PME-bestuursvoorzitter Franswillem Briët in een toelichting.

PME hoefde in vergelijking met het vorige kwartaal 1,3 miljard euro minder opzij te zetten voor de huidige en toekomstige pensioenen, een daling van circa 4 procent. Daarnaast nam het vermogen van PME het afgelopen kwartaal met 0,3 miljard euro toe door een positief rendement van 0,8 procent op de beleggingen.

PMT

Ook de financiële positie van pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) heeft onvoldoende herstel laten zien het afgelopen kwartaal. Het fonds waarschuwde daarom dat deelnemers rekening moeten gaan houden met een verlaging van de pensioenen in 2014.

''Moeten we eind dit jaar een tweede verlaging aankondigen, dan is die vooral het gevolg van de lage rente waarmee PMT de verplichtingen moet berekenen. We bereiden ons voor op het aankondigen van een tweede verlaging. Deze zal wellicht minder hoog uitpakken dan het er eerder dit jaar naar uitzag'', zegt Guus Wouters, directeur van PMT.

De dekkingsgraad van het fonds kwam in het derde kwartaal uit op 101,5 procent, een stijging van 5,2 procentpunt. Daarmee loopt PMT 1,3 procent achter op zijn vereiste herstelpad.

Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie waarschuwt dat er niet te hard gejuicht moet worden, nu de dekkingsgraden van de grote pensioenfondsen in Nederland zijn verbeterd in het derde kwartaal. Het laatste kwartaal van het jaar kan nog roet in het eten gooien.

''De situatie per 31 december 2013 bepaalt of, en zo ja welke fondsen de pensioenen begin 2014 moeten verlagen om de minimaal vereiste dekkingsgraad te bereiken. In het laatste kwartaal van 2013 kan nog veel gebeuren dat invloed heeft op de ontwikkeling van de dekkingsgraden. De ontwikkeling op de financiële markten is zodanig dat nog geen sprake is van een stabiele situatie'', zegt Gerard Riemen, directeur van de pensioenkoepel.

Volgens hem hangt veel af van de ontwikkeling van de rente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen. ''Die rente is in het afgelopen kwartaal gestegen en dat had een positief effect op de dekkingsgraden. Het is de vraag of die ontwikkeling in het laatste kwartaal van 2013 zal doorzetten'', aldus de directeur.

Lees alles over pensioenen op NUgeld

Tip de redactie