Nederlanders zien erg op tegen het doen van de belastingaangifte. Ondanks de vooraf ingevulde informatie wordt aangifte doen als 'zeer lastig' ervaren. 

Dat blijkt vrijdag uit internationaal onderzoek van accountantsorganisatie Deloitte. In bijna 60 procent van de landen wordt de aangifte als 'neutraal' of 'niet zo lastig' bestempeld. In Nederland en Oostenrijk wordt het indienen van de aangifte wereldwijd als het lastigst ervaren. 
 
In de meeste onderzochte landen wordt een deel van de aangifte vooraf ingevuld. De Nederlandse fiscus vult in vergelijking met andere landen erg veel gegevens alvast zelf in. Spanje spant echter de kroon, hier wordt alles alvast ingevuld. 

De Nederlandse fiscus is zeer coulant als het aankomt op uitstel. In de regel wordt, mits tijdig aangevraagd, ook daadwerkelijk uitstel verleend. In andere landen is dat geen vanzelfsprekendheid. In 15 van de 34 onderzochte landen wordt helemaal geen uitstel gegeven. 

Invullen

Nederlanders zijn tussen de twee en vijf uur bezig met het invullen en indienen van de aangifte. In Oostenrijk, Rusland en Zuid-Korea zijn mensen vaak meer dan vijf uur bezig.
 
Tussen de 34 landen blijken grote verschillen te bestaan wat betreft het aantal in te vullen velden op het aangifteformulier. Spanje is koploper met zo’n 700 velden, Nederlanders hebben meestal 100 tot 300 velden in te vullen. Het aantal velden houdt overigens geen verband met de tijd die het doen van aangifte in beslag neemt.

Lees meer over geldzaken op NUgeld.nl