Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 is het aantal door gemeenten in erfpacht uitgegeven percelen met 64 procent gedaald tot ongeveer 500 per jaar.

Ook in verhouding tot de dalende nieuwbouwproductie door de crisis, is dat een forse daling, zegt advies- en accountantsfirma Deloitte, die de berekeningen uitvoerde op basis van gegevens van het Kadaster.

Volgens de firma is erfpacht voor gemeenten juist een interessant instrument om nieuwbouwprojecten van de grond te krijgen.

Kopers van nieuwe woningen kunnen bij banken meer financieringsruimte krijgen als zij de grond niet in eigendom verwerven, maar pachten van de gemeente, aldus Deloitte.

Erfpacht is een soort huurovereenkomst waarvoor de erfpachter de eigenaar, in dit geval de gemeenten, jaarlijks een bedrag betaalt.  

Knelpunt

Het bureau wijst er in dat verband op dat financiering het knelpunt is in de huidige woningmarkt.

Inmiddels onderzoeken verschillende gemeenten publieksvriendelijke erfpachtvarianten om de lokale nieuwbouwmarkt uit het slop te trekken.

Lees meer over de woningmarkt op NUgeld.nl