Nederlandse vijftigplussers hebben geen idee wat hun eigen zorg gaat kosten en dat ze dit meer zelf moeten gaan betalen.

Slechts tien procent heeft hier een goed beeld van. Een zorgelijke ontwikkeling, zo stelt zorgondernemingsorganisatie Actiz na eigen onderzoek onder ruim drieduizend ouderen.

"Het kabinetsbeleid is er op gericht dat mensen juist steeds meer voor hun eigen zorg moeten gaan betalen", aldus een woordvoerder van Actiz. "Maar het merendeel van onze ondervraagden weet dit niet, is hier niet toe bereid en spaart hier ook niet voldoende voor."

Volgens Actiz moet er dan ook nog een hele cultuuromslag plaats gaan vinden wil het ingezette beleid van het kabinet gaan werken. Dat heeft aangekondigd wegens de stijgende zorgkosten steeds meer een beroep te doen op de zelfredzaamheid van mensen.

Maatschappelijke problemen

Actiz  voorspelt maatschappelijke problemen als het zo doorgaat. "Vijftigplussers hebben zaken als kosten voor hun begrafenis of crematie wel heel goed geregeld, maar de periode daarvoor laten ze nog links liggen."

Uit het onderzoek, dat zaterdagmiddag wordt gepubliceerd, blijkt juist dat vijftigplussers zaken als regie over de eigen zorg heel erg belangrijk te vinden. "Ze willen alles zelf kunnen bepalen, maar er niet voor betalen", aldus Actiz.

Veranderingen

Actiz waarschuwt het kabinet ook dat het meer moet doen om mensen voor te bereiden op de veranderingen in het zorgstelsel. Veel ouderen gaan er vanuit dat de overheid de zorgkosten op zich neemt, zo blijkt uit het onderzoek.

Daarnaast vindt Actiz dat het kabinet ervoor moet zorgen dat er flink meer aangepaste woningen voor ouderen worden gebouwd. Uit het onderzoek blijkt dat veel ouderen graag op zichzelf willen blijven wonen.

"Dit past ook in de lijn van zelfredzaamheid van het kabinet. Maar er dreigt juist een stevig tekort op de markt voor dit soort kleine woningen nu verzorgingstehuizen langzaamaan verdwijnen."