Vier op de vijf bedrijven hebben werknemers met geldproblemen. Door de crisis is het aantal mensen met problematische schulden verdubbeld, dat meldt Nibud.

Steeds vaker besluiten bedrijven zelf hun werknemers te helpen.

Nibud, het instituut dat budgetvoorlichting geeft, zegt daarover zoveel vragen te krijgen dat ze coaches hebben opgeleid die weten hoe om te gaan met schulden op de werkvloer.

Het verwerken van loonbeslag kost bedrijven veel tijd. Maar als het bedrijf er niet aan meewerkt, kan het zelf aansprakelijk worden gesteld. Ook zeggen directeuren dat hun bedrijf schade lijdt door afname van productiviteit, toename van ziekteverzuim en diefstal.

Nibud

De coach onderzoekt de aard van de financiële problemen en probeert een oplossing te vinden. Als bedrijven hun personeel actief bijstaan, daalt het ziekteverzuim en stijgt de inzet en loyaliteit.

“Hoewel geldproblemen in eerste instantie privéproblemen zijn, ziet het Nibud dat het al heel snel ook een probleem van de werkgever wordt."

"Verzoeken om een voorschot of een lening, overwerken, vakantiedagen in geld uitbetaald willen krijgen en loonbeslagen geven de salarisadministratie flink extra werk”, aldus Gerjoke Wilmink, directeur van het Nibud.

Coaches

“Wij zien dat bedrijven op zoek zijn naar erkende coaches en die zijn er nu nog niet. Het Nibud wil met de coaches rust en duidelijkheid bieden aan bedrijven."

"Na de hulp zal een werknemer niet zo snel opnieuw geldproblemen krijgen omdat er aan een structurele oplossing wordt gewerkt.”

Lees meer over geldzaken op NUgeld.nl