In Nederland ligt het benodigde bedrag voor alledaagse behoeften lager dan het wettelijk minimumloon. Daarmee is het Nederlands minimumloon relatief luxe.

Dat blijkt maandag uit cijfers van WageIndicator Foundation, de internationale stichting achter de Nederlandse Loonwijzer. De organisatie deed vergelijkend onderzoek in de meer dan 50 landen waar zij actief is.

Het bedrag dat een persoon nodig heeft voor een 'redelijk bestaan' wordt in het onderzoek omschreven als 'fatsoensloon'. Volgens berekeningen ligt het benodigde bedrag voor deze levensbehoeften in Nederland maandelijks op 1120 euro per persoon.

Dit is opgebouwd uit 670 euro voor kosten van huisvesting, 190 euro voor voedsel en 70 euro voor een ov-kaart. Daar komt nog eens 190 euro bij voor overige uitgaven als kleding en uitgaan. 

Het wettelijk minimumloon, gewogen over alle leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking, ligt 240 euro boven het fatsoensloon. Alleen in België (330 euro), Australië (300 euro), Frankrijk (290 euro) en Ierland (270 euro)  is het verschil groter dan in Nederland.

Verantwoording

Onderzoeksleider Martin Kahanec laat tegenover NU.nl weten hoe tot de bedragen is gekomen. "Voor het fatsoensloon baseren we ons op cijfers van Numbeo, een internationale database die de kosten van levensonderhoud in de wereld documenteert." 

Het minimumloon is volgens Kahanec berekend aan de hand van officiële overheidsgegevens en cao's. "We hebben het gemiddelde minimumloon genomen voor de beroepsbevolking ouder dan 21 jaar om een internationale vergelijking mogelijk te maken."

Verenigde Staten

Qua absolute aantallen ligt het benodigde bedrag voor redelijke voorzieningen alleen in Australië (1650 euro) en het Verenigd Koninkrijk (1190 euro)  hoger.

De top 10 van fatsoenslonen bestaat verder uit Ierland (1110 euro), België, Finland en Frankrijk (allen 1030 euro), Denemarken en Zweden (1010 euro) en de Verenigde Staten (970 euro). Amerika is het enige land in de top 10 waar het minimumloon (900 euro) onder de fatsoensnorm ligt.

Kenia

Onderaan de ranglijst met fatsoenslonen staan landen als India, Egypte en Honduras. Pakistan bezet de laatste plaats met 170 euro. Het wettelijke minimumloon in dit land ligt volgens WageIndicator op 70 euro. Roemenië is met een fatsoensloon van 360 euro en minimum van 160 euro het laagst genoteerde Europese land.

De verschillen tussen het fatsoensloon en minimumloon zijn het meest nadelig in Afrikaanse landen. In Kenia (verschil van 670 euro), Zambia (620 euro) en Tanzania (510 euro) ligt het vereiste bedrag voor redelijke voorzieningen het hoogst boven het wettelijk minimum.

Levensstandaard

"Dat het fatsoensloon in veel Europese landen lager ligt dan het minimumloon betekent dat veel werknemers geen problemen hebben een fatsoenlijk leven te leiden", aldus Kahanec. 

"In veel ontwikkelde landen is de levensstandaard vaak hoger in materiële zin, maar in de meeste landen ligt het fatsoensloon helaas boven het minimumloon. Daar zijn groepen werknemers materieel dus achtergesteld."

Lees meer over geldzaken op NUgeld