Ruim negentig procent van de huishoudens in Nederland maakt gebruik van een of meer sociale regelingen, zoals de zorgtoeslag of een bijstandsuitkering.

Slechts 674.335 van de 7.732.400 huishoudens maken geen gebruik van een sociale regeling. Dat blijkt uit berekeningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gemaakt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Ruim 1,6 miljoen huishoudens maken gebruik van een regeling; 1,7 miljoen van twee regelingen. De meest gebruikte regeling is de zorgtoeslag, waar 4,8 miljoen huishoudens een beroep op doen.

Er zijn twintig huishoudens die zestien regelingen hebben. In de meeste gevallen gaat het om een, twee of drie regelingen.

Inzicht

Het kabinet heeft om het databestand gevraagd om inzicht te krijgen in de gevolgen van de hervormingen van de langdurige zorg en sociale zekerheid. Die kunnen opeenstapelen bij bepaalde huishoudens, schreef minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) eerder aan de Kamer. Het parlement eiste eerder inzicht in deze stapeling.

Een woordvoerder van Asscher laat weten dat het kabinet de cijfers van het CBS gaat bestuderen. Over mogelijke gevolgen voor het beleid kon de zegsvrouw niets zeggen. De cijfers over de koopkracht voor 2014 worden tijdens Prinsjesdag bekendgemaakt.

Lees meer over geldzaken op NUgeld.nl