Het aantal valse eurobiljetten in ons land neemt de laatste tijd weer in een rap tempo toe. Van januari tot juli zijn 19.400 valse biljetten onderschept, 49 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar.

Dat maakt de De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag bekend.

De laatste 12 maanden lijkt er een einde te zijn gekomen aan de medio 2009 ingezette daling van het aantal in Nederland circulerende valse eurobiljetten, concludeert de centrale bank.

Wereldwijd is eveneens een toename van het aantal valse eurobiljetten te zien. De Europese Centrale Bank (ECB) haalde het afgelopen halfjaar in totaal 317.000 valse biljetten uit circulatie, ruim een kwart meer dan een jaar eerder.

20 en 50 euro

Voornamelijk de coupures van 20 en 50 euro worden veel door valsmunters gedrukt. Van heel kleine en heel grote biljetten, zoals de 5 euro en de 500 euro, zijn nagenoeg geen valse exemplaren aangetroffen.

Toch is het risico om een vals biljet in handen te krijgen nog heel klein, benadrukt DNB. Ons papiergeld is door echtheidskenmerken goed beschermd tegen vervalsing. Volgens een woordvoerder is de kans op een vals biljet in de portemonnee momenteel ongeveer 1 op 60.000. Dat is nog altijd lager dan een aantal jaar geleden.

Uit een politieonderzoek kwam vorig jaar naar voren dat er in Nederland nauwelijks valse euro's worden geproduceerd. Het komt wel eens voor dat ergens op een zolderkamertje een geldprinter wordt aangetroffen, maar de meeste valse biljetten in Nederland komen uit Italië en Bulgarije. De Baltische staten, voorheen nog grote leveranciers, spelen nauwelijks nog een rol van betekenis.

Stijgende trend

De hoeveelheid aangetroffen valse eurobiljetten varieert van jaar tot jaar, staat in het politierapport. ,,Nu eens lijkt zich een stijgende trend af te tekenen, dan weer wordt dat gelogenstraft door een forse daling. Dit grillige verloop lijkt tamelijk willekeurig en is moeilijk te verklaren.''

In totaal zijn er in Europa ruim 15 miljard eurobiljetten in omloop.