Nabestaanden kunnen binnenkort makkelijker nagaan of een overleden familielid nog een spaartegoed heeft bij een bank. 

Banken zijn van plan om begin volgend jaar een digitaal loket in te richten voor zogeheten 'slapende tegoeden’, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Op dit moment verloopt de zoektocht naar deze tegoeden doorgaans via de notaris en een ingewikkeld administratief systeem. Veel erfgenamen hebben daarom geen goed zicht bij welke banken een overledene precies rekeningen aanhield.

Het idee achter het loket is dat iedereen straks op één plek digitaal een navraag kan indienen naar alle tegoeden die op naam staan van de overledene, stelt de NVB.

Banken werken bij het instellen van het loket samen met de Consumentenbond en het ministerie van Financiën. Hierdoor kan onder meer gebruik gemaakt worden van gegevens van de Belastingdienst.

Verjaren

Wettelijk verjaart een slapend tegoed na 20 jaar. Dan vervalt het in principe aan de bank. ''Maar als iemand na 25 jaar vraagt naar een tegoed van een overleden tante, dan krijgt hij het geld in de praktijk nog wel van de bank'', verzekert een woorvoerder van de NVB.

Het is niet bekend hoeveel slapende tegoeden er precies zijn in Nederland. In België is er volgens de NVB-zegsman wel ooit onderzoek naar gedaan.

''Daar zouden in 2012 ongeveer 1,5 miljoen slapende rekeningen zijn. De helft daarvan had een saldo van minder dan 20 euro, maar in totaal correspondeerden de rekeningen met 70 miljoen euro.''

Lees meer over geldzaken op NUgeld.nl